Kicks shop picto Till KICKS.se
Hem
ANVÄNDARVILLKOR KICKS BEAUTY TALKS

ANVÄNDARVILLKOR KICKS BEAUTY TALKS

 

Allmänt

KICKS tillhandahåller KICKS Beauty Talks, community.kicks.se, som är ett community där användare kan diskutera, byta erfarenheter och tipsa om varandras favoriter relaterat till skönhet (”Tjänsten”). På Tjänsten kan du bland annat publicera inlägg och reagera på andra användares publicerade inlägg. Dessutom kan du publicera bilder, videos, delta i tävlingar och få troféer. Du kan även dela ditt och andras innehåll på KICKS Beauty Talks via länkar. KICKS tillhandahåller Tjänsten enligt dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”). Dessa Användarvillkor gäller mellan dig och KICKS Kosmetikkedjan AB, reg. nr 556432-9281 ("KICKS") när du skapar ett användarkonto och använder Tjänsten.

 

Registrering av användarkonto

För att kunna vara aktiv och skapa innehåll på Tjänsten måste du registrera dig för Tjänsten och skapa ett användarkonto. För att kunna skapa ett användarkonto måste du vara medlem i KICKS Club. Användarkontot är personligt och får inte överlåtas, lånas ut eller upplåtas till någon annan fysisk eller juridisk person. Du får endast använda Tjänsten för privat bruk. Du åtar dig att säkerställa att den information som du tillhandahåller är korrekt och fullständig samt att inloggningsuppgifter till användarkontot förvaras säkert och konfidentiellt. Du ansvarar för all åtkomst till Tjänsten via ditt användarkonto och din internetuppkoppling, även om annan person skulle använda dina användaruppgifter.

 

Autoifyllnad av uppgifter

När du registrerar ditt användarkonto på Tjänsten delar vi din kontoinformation med vår plattformsleverantör (TokyWoky). Om du registrerar ett användarkonto på andra plattformar som TokyWoky tillhandahåller kan de be dig godkänna att dina uppgifter som du registrerat hos oss, t ex profilbild och användarnamn, kan autoifyllas vid registrering av ditt nya konto. Vår lagliga grund för delning av kontoinformation är vårt och TokyWokys berättigade intresse av att kunna förenkla din användning av olika tjänster.

 

Din profilsida

När du skapar ditt användarkonto kommer du att tilldelas en profilsida. En del av informationen som du anger på din profilsida kan ses av alla användare av Tjänsten och kicks.se (till exempel när du recenserar en produkt eller taggar en produkt i olika typer av innehåll), och en del information kan endast ses av dig. Du kan när som helst anpassa din profil eller ta bort din profil genom att skicka e-post till kundservice@kicks.se.

Alla användare av Tjänsten och kicks.se kommer att kunna se din valda profilbild, ditt användarnamn, innehållet du anger i din ”Mini bio”, dina troféer, status, beauty hearts, utmaningar och om du är anställd på KICKS. Övriga uppgifter som du väljer att ange i din profil, till exempel hudtyp, ögonfärg, hudton, hudunderton, hårtextur, hårfärg och hårtillstånd kommer också kunna synas av alla användare av Tjänsten och på kicks.se.

På din profilsida kan du även ange vilken skönhetskategori du är mest intresserad av och vad du främst är intresserad av på Tjänsten. Dina val, tillsammans med dina angivna uppgifter, i form av exempelvis hudtyp, kommer sedan att kunna användas av KICKS för att skapa personliga erbjudanden till dig. Äveni kommunikation med dig som medlem i KICKS Club. Läs mer om marknadsföring och kommunikation under punkt 5.3 i vår integritetspolicy.

 

Tillstånd för användning av Innehåll, användarnamn och profilbild m.m.

 
 • Tillstånd att använda Innehåll du skapar

Genom att godkänna dessa Användarvillkor ger du KICKS en icke-exklusiv, royaltyfri, överlåtbar, världsomspännande licens, utan någon kompensation till dig, att använda allt innehåll som du skapar på Tjänsten i form av inlägg, bilder, kommentarer, likes, videos, produktlistor och/eller recensioner (”Innehåll”), inklusive bland annat rätten att reproducera, distribuera, kopiera, ändra, dela och redigera det Innehållet. Du garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det Innehåll som du har publicerat på Tjänsten och att du har tillstånd från alla personer som visas på bilderna. Dessutom intygar du att KICKS användning av ditt innehåll inte bryter mot tredje parts rättigheter eller någon lag. Användaren åtar sig vidare att hålla KICKS skadeslösa från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part) i samband med användningen av det Innehåll på Tjänsten som beskrivs ovan.

 
 • Dela andra användares Innehåll

Du har möjlighet att dela andras bilder och videos, både i Tjänsten men också i andra kanaler, t.ex. i sociala medier. Tänk på att om du delar andras Innehåll behöver du ha användarens föregående godkännande. Du är själv ansvarig för att inhämta sådant godkännade.

 
 • Tillstånd att använda ditt namn och din profilbild

Genom att godkänna dessa Användarvillkor ger du KICKS tillstånd att använda ditt namn och din profilbild (inkl. användarnamn, roll och nivå på Tjänsten), utan någon kompensation till dig, för marknadsföring i KICKS kanaler enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800).

 
 • Radera Innehåll

Du har möjlighet att radera Innehållet som du har publicerat på Tjänsten. Du kan även radera ditt användarkonto via dina kontoinställningar. När ditt användarkonto raderas kommer ditt Innehåll att anonymiseras.

 

Särskilda villkor för användning av Tjänsten

 
 • Fair use

Vi är måna om att allt Innehåll håller god och respektfull ton och vi accepterar inte Innehåll som på något sätt är eller kan uppfattas som diskriminerande, rasistiskt, kränkande eller stötande. Vi accepterar inte heller svordomar, könsord, ovårdat språkbruk eller Innehåll med en hotfull ton.

Du ansvarar själv för allt Innehåll som du publicerar på Tjänsten.

 
 • Allmänna krav på din användning

Din användning av Tjänsten ska alltid ske i enlighet med de instruktioner som finns angivna i dessa Användarvillkor. Du förbinder dig till att inte:

 1. använda Tjänsten för kommersiellt, bedrägligt eller olagligt syfte;
 2. publicera Innehåll som är olagligt, vilseledande, diskriminerande eller bedrägligt eller som gör intrång i eller strider mot någon annans rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter;
 3. uppträda som annan fysisk eller juridisk person, falskt ange eller på annat sätt oriktigt framställa anknytning till någon fysisk eller juridisk person i samband med din användning av Tjänsten;
 4. inkräkta på eller störa Tjänstens drift eller de servrar eller nätverk som används för att tillhandahålla Tjänsten eller bryta mot något krav, förfarande, policy eller föreskrift av sådant nätverk; eller
 5. överföra eller på annat sätt tillgängliggöra eventuellt virus, mask, trojaner eller annan skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada eller inverka negativt på Tjänsten.
 
 • KICKS rättigheter vid missbruk

KICKS förbehåller sig rätten att blockera eller stänga av användare som missbrukar, manipulerar eller använder Tjänsten i strid med Användarvillkoren. KICKS förbehåller sig även rätten att ändra, ta bort eller blockera Innehåll som strider mot Användarvillkoren.

 

Ändringar av Tjänsten

KICKS får, utan föregående underrättelse till dig, göra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls samt besluta om att avveckla Tjänsten eller ersätta Tjänsten med andra tjänster.

 

Begränsning av åtkomst till Tjänsten

KICKS kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten alltid är tillgänglig. KICKS kan dock inte garantera att Tjänsten eller någon enskild funktion eller del av Tjänsten alltid är tillgänglig och/eller utan fel. Tjänsten kan exempelvis vara nedstängd under perioder när vi implementerar uppgraderingar eller utför nödvändigt underhåll av Tjänsten. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att informera dig om perioder då Tjänsten är otillgänglig.

 

Immateriella rättigheter

Om inte annat särskilt framgår, äger KICKS eller KICKS licensgivare samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter relaterade till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till varumärken, upphovsrätt och patent. Du förvärvar inte genom dessa Användarvillkor någon immateriell rätt eller annan rättighet till Tjänsten. Du erhåller en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Tjänsten under den tid som du har ett registrerat användarkonto. Om inte annat särskilt framgår, får du endast använda KICKS immateriella rättigheter på Innehåll som du skapar på Tjänsten och med syfte att användas på Tjänsten. Övrig användning kräver KICKS föregående uttryckliga medgivande.

 

Ansvar

KICKS tillhandahåller Tjänsten “som den är” och ansvarar inte för kvalitet, fullständighet eller korrekthet av något Innehåll som publiceras på Tjänsten. I den mån som tillåts enligt lag exkluderas uttryckligen:

 1. alla villkor, garantier och andra villkor som annars enligt lag kan innefattas i dessa Användarvillkor; och
 2. allt eventuellt ansvar gentemot dig, oavsett om det uppstår ur dessa Användarvillkor eller på annat sätt i samband med din användning av Tjänsten.

Ansvarsbegränsningen i denna punkt omfattar alla skador av vad slag de må vara, inklusive t.ex. direkt och indirekt skada, utebliven vinst, förlust av anseende eller goodwill, produktionsbortfall, förlust av affärer eller affärsmöjligheter, inkomstförluster eller förväntade besparingar, eller förlust av och/eller skadade data eller information. Denna ansvarsbegränsning gäller i den utsträckning ansvaret kan exkluderas eller begränsas enligt tillämplig lag. Ansvarsbegränsningen gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet. Det kan finnas länkar till andra webbplatser och hjälpmedel online på Tjänsten. Vi ansvarar inte för och stödjer inte sådana externa webbplatser eller hjälpmedel. All användning av webbplatser från tredje man sker på egen risk.

 

Personuppgifter

KICKS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in i Tjänsten och denna erbjuds som en medlemsförmån enligt KICKS medlemsvillkor. Mer information om hur KICKS behandlar dina personuppgifter hittar du i KICKS integritetspolicy.

 

Cookies och spårtekniker

KICKS använder cookies och spårtekniker i samband med din användning av Tjänsten, bl.a. för att vi ska ha möjlighet att tillhandahålla Tjänsten och för att dess funktioner ska fungera men också för att kunna utvärdera och utveckla Tjänsten så att den blir ännu bättre. Mer information om hur vi använder cookies och spårtekniker hittar du i cookiepolicyn som gäller för Tjänsten.

 

Ändringar

KICKS förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa Användarvillkor. Sådana ändringar träder ikraft från det datum som KICKS publicerar ändringar Tjänsten eller annars informerar dig om ändringarna. I det fall du inte accepterar ändringarna har KICKS rätt att blockera din åtkomst till Tjänsten. Du ansvarar för att hålla dig uppdaterad om ändringar i Användarvillkoren. Om en du inte godkänner villkoren i den nya versionen av Användarvillkoren kan du radera ditt konto på KICKS Beauty Talks via dina kontoinställningar. Den senaste versionen av Användarvillkoren finns alltid publicerad på Tjänsten.

 

Tvister och tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig på dess Användarvillkor. Tvister prövas av svensk allmän domstol.